Make your own free website on Tripod.com
DUGYOT- Melchor Fabrigas

Ang makilala ka'y lason sa marami
Tulad ka ng isang butil sa libong inani
'sang butil na bulok at di na darami
Dusa and dinulot damay pati kami

Kay dungis mong tingnan sila na'ng may sabi
Kati and dulot na sayo'y mapatabi
Bastos na dila't namumusargang Labi
Naging kasi na, kaibiga'y mahabi

Dilang anyo mo ang sa mata'y marungis
Pati ugali mo'y parang ginagalis
Mga pangako mo'y ga laway panis
Asal mong sa lahat ay nakaiinis

Alam mong dugyot ka ito'y tanggapin
Tanggapin at sikaping ito's baguhin
Para to sayo dito para sa akin
Sarili mo't asal iyo ng hilurin